• headergrafik

Wydawca

LEONHARD WEISS MASZYNY TOROWE Sp. z o.o.
al. Niepodległości 2A
55-020 Żórawina

Rejestr handlowy

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000965759

Dyrektor Zarządzający

Christoph Kampa, Stefan Kolb

Odpowiedzialny za treść

LEONHARD WEISS MASZYNY TOROWE Sp. z o.o.

Koncepcja, projekt i realizacja

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG - Germany
Marketing
Leonhard-Weiss-Str. 2-3
74589 Satteldorf
P +49 7951 33-0

Procedura rozstrzygania sporów

Firma LEONHARD WEISS nie chce ani nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed polubownym sądem konsumenckim.

Nasze przedstawicielstwa i spółki-córki grupy LEONHARD WEISS

Wykaz wszystkich przedsiębiorstw powiązanych

© Copyright 2022 ff, GRUPA LEONHARD WEISS

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na stronie internetowej LEONHARD WEISS są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Niektóre strony zawierają również obrazy, które są przedmiotem praw autorskich osób trzecich.