• headergrafik
    NIEZAWODNE ŁĄCZENIE
    TRAS TRANSPORTOWYCH
    Przebudowa torów

KONWENCJONALNA PRZEBUDOWA TORÓW I ROZJAZDÓW

Dzięki bogactwu pomysłów i pionierskiemu duchowi, który do dziś jest znakiem firmowym LEONHARD WEISS, w 1900 r. powstała jedna z najstarszych firm zajmujących się budową torów w Niemczech. Szybki rozwój charakteryzował transport kolejowy w ciągu ostatnich 120 lat. Zmiany, które firma w pewnym stopniu pomogła ukształtować i dzięki którym zawsze była o krok przed rosnącymi wymaganiami.

LEONHARD WEISS MASZYNY TOROWE rozwiązuje wszystkie techniczne, logistyczne i organizacyjne wyzwania związane z utrzymaniem i rozbudową lub budową nowego toru przy możliwie największej dostępności toru. Mogą Państwo liczyć na kompetentnego partnera, który charakteryzuje się entuzjastyczną załogą i najnowszą technologią. LEONHARD WEISS MASZYNY TOROWE stawia czoła każdemu Państwa problemowi i proponuje indywidualne rozwiązania.

Jesteśmy specjalistami w budowie, konserwacji i naprawie rozjazdów - od prostych rozjazdów przemysłowych po złożone rozjazdy na trasach o dużej prędkości. Opanowaliśmy wszystkie rodzaje nawierzchni torowych, czy to nawierzchni z tłucznia, czy w technologii bezpodsypkowej. Dzięki naszym nowoczesnym, najwyższej klasy dźwigom kolejowym jesteśmy w stanie zamontować duże bloki rozjazdowe zapewniając najwyższą jakość, przy utrzymanym ruchu kolejowym.

Magistrala E59 – odcinek Roketnica – Wronki (k/Poznania), Polska

Klient: Budimex S.A. (Generalny wykonawca projektu PKP), Warszawa
Rok wykonania: 2019–2021
Wykorzystanie naszych dźwigów kolejowych Kirow KRC 1200 (2019) i KRC 910 (2020/21)
Rozładunek elementów rozjazdów z wagonów do transportu rozjazdów (WTW)
Montaż rozjazdów - głównie w porach nocnych i przy krótkich zamknięciach torów
Demontaż starych rozjazdów i odcinków torów

Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski, Polen

Przebudowa mechaniczna torów za pomocą pociągu do potokowej wymiany nawierzchni

Klient: Zleceniodawca ZUE S.A. (Generalny wykonawca projektu PKP), Kraków
Rok wykonania: 2018–2021
70 km mechanicznej przebudowy torów naszym pociągiem do przebudowy torów UM-2 (w trzech etapach)

GMT 4 2021 Los 1 Heilbronn, Niemcy

Klient: DB Netz AG
Okres realizacji: 9 miesięcy Rok wykonania: 2021
Usunięcie ponad 14 227 cbm podtorza
Zabudowa ponad 21 552 t podsypki torowej
Montaż 40 szt. rozjazdów
Przebudowa toru 4400 m
Wykonanie 922 szt. spawów
Montaż 6 szt. kozłów oporowych
Inne usługi: Wbijanie ścian oporowych 250 m

Breisacher Bahn, Breisgau S-Bahn, Niemcy

Streckenerneuerung von Freiburg bis Gottenheim

Klient: DB Netz AG, DB Station & Service AG
Okres realizacji: 10 miesięcy Rok wykonania: 2019
Budowa torów o długości projektowej 11,4 km
Budowa tras kablowych o długości projektowej 22,6 km
7700 m nowych torów
1500 m czyszczenie podsypki
1 szt. odnowienie rozjazdu
9000 m drogi ewakuacyjnej
7 szt. przepustów
7 szt. przejazdów kolejowych
1 szt. peron
2 szt. Przebudowa / rozbudowa platformy peronowej
3600 m bariera akustyczna
12 000 m kanału kablowego
52 300 m układania kabli
25 szt. sygnalizatorów
23 sztuk przewiertów sterowanych
31 500 t nowego tłucznia
25 000 t niesortu

Rail Baltica, odnowienie linii kolejowej Kowno-Palemonas, Litwa

Klient: AB Lietuvos Geležinkeliai
Rok wykonania: 2018–2021
Roboty ziemne i konstrukcje inżynierskie realizowane są przez partnerów ARGE HIDROSTATYBA i AUTOKAUSTA.
Demontaż torowiska, nowa konstrukcja toru z rozjazdami, sieć trakcyjna, LST buduje LEONHARD WEISS LIETUVA
Dworzec kolejowy w Kownie: tunel z nową szerokością toru 1435 na 710 m, 1435/1520 szerokość toru na 1960 m, 1520 szerokość toru na 1265 m, 15 rozjazdów.
Dworzec kolejowy Palemonas: nowa szerokość torów 1435 na 2888 m, 1520 szerokość toru na 840 m, 9 rozjazdów.
Bocznica Kowno – Palemonas: nowa szerokość toru 1435 na 5460 m, 1520 szerokość na 1470 m, 7 rozjazdów, 6 km elektryfikacji.

Langå - Hobro, Dania

Klient: M. J. Eriksson A/S
Rok wykonania: 2018
Remont dwutorowej linii z Langå do Hobro (Nordjytland). Projekt obejmuje prace przebudowy torów i rozjazdów na stacjach Stevnstrup, Randers, Fårup i Hobro.
Przebudowa torów w różnych fazach budowy od 17. do 47. tygodnia 2018, 1 rok podbijania (torów i rozjazdów) latem 2019
63,1 km przebudowa toru (maszynowo)
5,6 km wymiana podkładów (maszynowo)
80 km czyszczenia podsypki
47 km profilacja ław torowiska
Podbijanie (89 km toru, 26 rozjazdów)

Boden – Bastuträsk Spårbyte etap 3, Szwecja

Klient: Trafikverket
Rok wykonania: 2016
40 km maszynowa przebudowa toru z czyszczeniem podsypki
Wyczyszczenie podsypki w 10 rozjazdach
350 m konwencjonalnej przebudowy torów bocznych
36 km układania kabla
Sieć trakcyjna, sygnalizacja i telekomunikacja

Skrzyżowanie torów Bjørnfjell 2014, Norwegia

Klient: Jernbaneverket
Okres realizacji: 18 miesięcy Rok wykonania: 2014–2015
Przebudowa toru o długości 28 km
Roboty na nawierzchni torowej obejmujące rozbiórkę i demontaż 5 rozjazdów i 3 torów
Zabudowa nowej górnej warstwy podsypki
Remont toru o długości 2000 m i 5 rozjazdów
3.300 m toru
Budowa 5 nowych rozjazdów podbijanie
Spawanie i neutralizowanie
Podłączenie napędów zwrotnic i sygnałów