• headergrafik
    Zrównoważony rozwój
    dla pokoleń
    Twórz, projektuj, zachowuj

LEONHARD WEISS ZOSTAŁ ZAŁOŻONY W 1900 ROKU I MOŻE PATRZEĆ WSTECZ NA PONAD 120 LAT HISTORII SUKCESU

Zrównoważony rozwój zajmuje szczególne miejsce w naszym sposobie myślenia i działaniu.

Tworzymy, projektujemy, zachowujemy - nie tylko na dziś, ale także dla przyszłych pokoleń, aby zachować strukturę ekologiczną, społeczną i gospodarczą. W ramach naszego zrównoważonego rozwoju aspekty środowiskowe są traktowane na równi z aspektami społecznymi i ekonomicznymi.

Aby ustalić zrównoważony rozwój lub zrównoważone działania i dokonać przeglądu celów, które sobie dla zrównoważonego rozwoju wyznaczyliśmy, wymagane są wskaźniki, które zrównoważony rozwój „pokazują”. W tym przypadku zależnym jest się od kryteriów oceny i instrumentu pomiaru spełniania tych kryteriów, które nie tylko umożliwiają monitorowanie zrównoważonego rozwoju, ale także wyjaśniają jego wymagania i konsekwencje.

Dlatego jest dla nas m.in. oczywiste, że w ramach systemu zarządzania środowiskiem posiadamy certyfikat DIN EN ISO 14001. Ze szczególną dumą możemy nadal spoglądać wstecz na naszą misję, którą opracowaliśmy w 1989 roku i dzięki której podłożyliśmy wówczas podwaliny zrównoważonego myślenia i działania.