• headergrafik
    Ochrona środowiska
    w LEONHARD WEISS
    podstawa solidnej polityki biznesowej

W NASZEJ FIRMIE OCHRONA ŚRODOWISKA JEST WAŻNĄ CZĘŚCIĄ I PODSTAWĄ SOLIDNEJ POLITYKI BIZNESOWEJ

Do oczywistych należy przestrzeganie przepisów i wymogów prawnych.

Ciągłe doskonalenie naszych procesów i procedur, które zapewnione jest przez regularne wyznaczanie celów środowiskowych, ich przegląd i realizację poprzez działania na rzecz ochrony środowiska, traktujemy jako stałe zadanie.

Naszym obowiązkiem jest sprawdzanie, monitorowanie i ocena skutków naszej działalności na środowisko, takich jak ścieki, hałas, odpady, emisje i energia oraz ich unikanie lub minimalizowanie zgodnie z technicznymi i ekonomicznymi warunkami granicznymi.

Ważnym zadaniem naszej firmy jest również otwarty dialog z pracownikami, opinią publiczną i władzami. Każdy przełożony ma obowiązek kierowania i motywowania swoich pracowników poprzez własny przykład – w rozumieniu naszej polityki środowiskowej – oraz zapewnienia, że ​​polityka środowiskowa jest przekazywana i rozumiana.

Każdego roku inspektor ochrony środowiska wyznacza nowe cele środowiskowe, które służą realizacji polityki środowiskowej. Cele te opierają się na przeprowadzonej z góry ocenie aspektów środowiskowych oraz możliwościach poprawy określonych w audytach wewnętrznych, certyfikacji i audytach zewnętrznych.

Nasze cele środowiskowe i sformułowane dla nich środki ochrony środowiska są osadzone w środkach naprawczych i zapobiegawczych, a także w naszym wewnętrznym procesie audytu, aby zapewnić zastosowanie, przydatność i skuteczność naszego systemu zarządzania środowiskowego oraz zagwarantować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

ENERGIA ODNAWIALNA

LEONHARD WEISS opiera się na wykorzystaniu energii odnawialnej w swoich głównych lokalizacjach. W sumie na dachach znajdują się kolektory słoneczne o mocy około 450 kWp. Budynki są chłodzone i ogrzewane poprzez aktywację rdzenia betonowego.

Potwierdziło to również przyznanie certyfikatu zielonej energii KlimaInvest Green Concepts. I tak – fragment certyfikatu – LEONHARD WEISS osiąga neutralność klimatyczną w kalkulowanym poborze mocy za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 zużywając 1 979 000 kWh zielonej energii elektrycznej. Przy wytwarzaniu w/w ilości energii elektrycznej uwalnia się do 838 ton CO2 mniej niż przy wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł energii, które są wliczane do średniego miksu elektroenergetycznego w Niemczech w momencie wystawiania certyfikatu.

Green IT

Centrum przetwarzania danych w Satteldorf koncentruje się na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. Dzięki pośredniemu chłodzeniu swobodnemu, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż jedenaście stopni Celsjusza, do chłodzenia wykorzystywane jest wyłącznie powietrze zewnętrzne. Chłodzone są tylko systemy, a nie całe pomieszczenie (chłodzenie szafy). W ten sposób inteligentne systemy wykorzystują bezpośrednie zasoby i pomagają zaoszczędzić duże ilości CO2

RECYKLING ZASOBÓW

Wraz z ALBA Group, LEONHARD WEISS podejmuje zdecydowane kroki w kierunku stylu życia i prowadzenia działalności przyjaznego dla klimatu i oszczędzającego zasoby. Odpady budowlane są przywracane do produktywności poprzez recykling, aby w dłuższej perspektywie chronić cenne zasoby i środowisko. LEONHARD WEISS dokonał recyklingu materiałów ze stali i drewna w 2020 roku. Dzięki recyklingowi tych przepływów materiałów zaoszczędzono 72 494 kilogramy zasobów i dodatkowe 13 428 kilogramów gazów cieplarnianych.

POJAZDY ELEKTRYCZNE

Od września 2015 we flocie pojazdów LEONHARD WEISS znajdują się różne pojazdy elektryczne. Te pojazdy elektryczne są używane w szczególności na krótkich dystansach i do codziennych podróży kurierskich między Göppingen a Satteldorf lub Satteldorf a Göppingen.

E-Mobil Golf