• headergrafik
    Bezpieczeństwo i higiena
    pracy oraz ochrona zdrowia
    Bezpieczeństwo i zdrowie
    pracowników są priorytetem!

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA ZDROWIA TO KWESTIE, KTÓRE DUŻO ZNACZĄ W FIRMIE RODZINNEJ LEONHARD WEISS

Żywa, otwarta kultura zarządzania i błędów jest tak samo częścią tego, jak odpowiedzialne i zrównoważone działanie każdej osoby.

Bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych są podstawowymi warunkami skutecznie pracującego przedsiębiorstwa i coraz częściej stają się decydującym czynnikiem konkurencyjności. Warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy mają duży wpływ na zdrowie i motywację pracowników. Wypadki i choroby prowadzą do absencji, awarii, utraty jakości i reputacji firmy, a tym samym do niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

Zdrowie w miejscu pracy i działania prewencyjne w ramach zakładowej polityki zdrowotnej są w decydujący sposób kształtowane przez profilaktykę wkomponowaną w kulturę firmy oraz zaangażowanie i kompetencje kierownictwa firmy i zarządu. Stawiliśmy czoła tym zmianom, problemom i zadaniom w świecie pracy. Dlatego jest dla nas oczywiste, że rozumiemy stres i obciążenie psychiczne pracowników, promujemy rozwój metod zarządzania i narzędzi zarządzania sprzyjających samoregulacji, przywiązujemy dużą wagę do utrzymania zdolności do pracy i wykazujemy zainteresowanie problematyką zmian demograficznych.