• headergrafik
    LEONHARD WEISS
    DZIAŁA ZGODNIE Z
    KODEKSEM POSTĘPOWANIA
    OGÓLNE ZASADY NASZYCH DZIAŁAŃ

KODEKS POSTĘPOWANIA GRUPY LEONHARD WEISS

Dla LEONHARD WEISS system zgodności jest istotnym elementem skutecznego zarządzania i zorientowania na klienta

Kodeks postępowania Grupy LEONHARD WEISS

Bild Compliance

Kodeks postępowania LEONHARD WEISS obowiązuje w całej firmie od 1 marca 2015 roku. Wyjaśnia ogólne zasady naszych wzajemnych stosunków, z dostawcami i podwykonawcami, a także klientami i innymi osobami trzecimi. Obowiązki wynikające z „Kodeksu postępowania Grupy LEONHARD WEISS” są wiążące dla wszystkich pracowników Grupy LEONHARD WEISS, w tym wszystkich podmiotów powiązanych w Niemczech i za granicą. Pobierz

Kodeks postępowania dla podwykonawców, dostawców i innych partnerów biznesowych

Bild Compliance

LEONHARD WEISS zapewnia zachowanie zgodne z prawem oraz przestrzeganie minimalnych standardów społecznych i etycznych. „Kodeks postępowania dla podwykonawców, dostawców i innych partnerów biznesowych” zawiera te zasady, które LEONHARD WEISS uważa za niezbędną podstawę każdej współpracy. W ustaleniach umownych nasi podwykonawcy, dostawcy i inni partnerzy biznesowi zobowiązują się do przestrzegania tych zasad. Pobierz

Szczególnie ważne są dla nas następujące obszary

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
Unikanie korupcji
Prezenty i korzyści
Darowizny i sponsoring
Unikanie konfliktów interesów
Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
Odrzucenie nielegalnych stosunków pracy
Przestrzeganie zasad chroniących wolną konkurencję
Eksport i import
Zwalczanie prania brudnych pieniędzy
Dokumentacja procesów operacyjnych
Postępowanie z majątkiem firmy
Poufność
Brak dyskryminacji
Ochrona danych

Wspólnie z Państwem chcemy stworzyć fundament pod pełną zaufania i długoterminową relację biznesową. Liczymy na Państwa pomoc!